Busstreiken: Elever må forberede seg på hjemmeskole

Når bussjåførene i Vesterålen lørdag blir tatt ut i streik, vil det mandag ramme skoleelevene som er avhengig av skoleskyss. Disse elevene forberedes nå på å ha digital hjemmeundervisning.

Erik Strand, kommunalsjef for oppvekst i Sortland.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Pluss

– Vi synes det er uheldig at elevene på nytt blir rammet, og det er beklagelig at elevene på ny blir forhindret fra å komme på skolen, sier Erik Strand, oppvekstsjef i Sortland til VOL.