Forlik i milliontvist

Michael og Melania Clarke har inngått forlik med Rognan Maskin AS. Rettstvisten mellom partene skulle behandles i lagmannsretten.

FORLIK: Fra rettssaken i Vesterålen tingrett mellom Michael og Melania Clarke og Rognan Maskin AS. Nå er det inngått forlik i saken, men ingen av de to advokatene vil kommentere innholdet i forliket. 

Pluss

Rognan Maskin fikk medhold Vesterålen tingrett etter at Michael og Melania Clarke saksøkte firmaet på grunn av skader på saksøkernes nybygde hus i Alsvåg. Saksøkerne krevde 6,5 millioner kroner i erstatning.