Bli med familien Johansen på sauesanking på Hadseløya

Med 1500 sauer inkludert lam, bruker familien på Indrejord gård mellom seks og sju uker på å sanke sauene sine ned fra fjellet.

Retur: På bunnen av storheia møtes sauesankerne som har gått fra forskjellige kanter, og følger sauene hjem til gården. Alle foto: Øyvind Aukrust 

Det er travle og lange arbeidsdager

Thomas Johansen
Pluss

– Nå tar vi fra lammene, veier dem og slakter de som skal slaktes. Så går resten på beite noen uker til, forteller Thomas Johansen, som snart tar over saueholdet på Indrejord gård.