Andøy får ny rådmann i 2021

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil ikke søke fornyelse av åremålet som rådmann i Andøy. Det betyr at Andøy får ny rådmann fra og med 1. mai 2021.

NY RÅDMANN Rådmann Kirsten Lehne Pedersen (til venstre) og varaordfører Lill Pettersen i et formannskapsmøte. I mai neste år går Lehne Pedersen av som rådmann og Andøy kommune må finne en erstatter innen den tid.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Lehne Pedersen ble ansatt som rådmann i begynnelsen av mai 2009 – ansatt på seks års åremål. I 2015 fikk hun forlenget ansettelsen med en ny seksårig åremålsperiode.