– Dødsårsak antas å være kvelning etter trykk mot halsen

Obduksjon av Stig Anders Johansen konkluderer med at dødsårsak antas å være kvelning etter trykk mot halsen.
Pluss

Obduksjonen ble utført 26. november 2018 og hadde som mandat å fastslå dødsårsak, dødstidspunkt samt gi en beskrivelse av de skader avdøde var påført.