Vil starte planprosessen for nytt sykehjem på Sortland

Plassering for Lamarka Sykehjem på Sortland ble vedtatt i 2017. Kommunedirektøren innstiller formannskapet til å torsdag vedta oppstart av planarbeidet for det nye sykehjemmet.

Planområdet for det nye sykehjemmet.   Foto: Skjermdump fra planiniativ

Pluss

I 2015 ble det, i forbindelse med Plan for Helse, Omsorg og Folkehelse, fastslått at det er et behov for å bygge nye sykehjemsplasser med personer for demens. I 2016 ble det vedtatt at det skulle satses på nybygg fremfor utvidelse av Håløygtunet.