Har avlyst anbud ved Andøy videregående skole

Nye lokaler til romteknologielevene ved Andøy videregående skole nærmer seg en farse. Fylkeskommunen har nå avlyst anbudskonkurransen for ombygging av skolen.

PLAN: Bildet viser hva som skal bygges om (innenfor blå strek) ved Andøy videregående skole for å skaffe plass til romteknologielevene ved skolen. Blant annet skal et eksisterende rom gjøres om til auditorium. 

Pluss

I november 2016 lovet fylkesrådet 30 millioner kroner til nybygg for å gi romteknologielevene ved Andøy videregående skole bedre undervisningslokaler.