Møtes i retten for å avklare om dette er reinbeite

I neste uke møter grunneiere i området Strand-Kringelen Kanstafjord-Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt i retten for å avgjøre om området er reinbeiteområde.

Seks grunneiere på Strand og Kringelen møter reinebitedistriktet i retten for å avgjøre om dette er et reinbeiteområde, og at det brukes som flyttlei.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Saksøkerne er grunneiere fra Kringelen i nord til Osvolldalen i sør, i området på øversiden av veien. Grunneierne hevder at reinbeitedistriktet ikke har rett til reinbeite på deres eiendommer under gårdsnummer 1 og 32. Distriktet krever seg frifunnet og begge parter påstår at de skal ha dekket saksomkostningene.