– Ingen bevis for kvelning

Tiltaltes forsvarsadvokat, Kjetil Krokeide, mener det ikke er noen holdepunkter for at Stig Anders Johansen ble kvalt ved at luftveiene ble blokkert.

Forsvarers advokat Kjetil Krokeid.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Krokeide mener det springende punktet i saken er hvorvidt tiltalte kan klandres for den reelle dødsårsaken.