Havbrukspenger redder kommunen fra korona-minus

Takket være penger fra Havbruksfondet og utbytte fra Vesterålskraft, går Sortland kommune mot et mindreforbruk på 12,6 millioner kroner i år. Dette endrer likevel ikke det faktum at kommunen styrer mot et merforbruk på rammeområdene på 11,5 millioner kroner.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt da formannskapet behandlet budsjettbehandling 3 torsdag.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Dette ble vedtatt

Kommunedirektørens innstilling, som du kan lese her, ble enstemmig vedtatt.

I tillegg ble følgende, som ble lagt inn etter at budsjettreguleringen var klar, vedtatt:

1. Forliksavtale på næringstomt gnr 16 bnr 60, med 0,293 mill kr

2. Utredning NY Sortland barneskole, med 0,9 mill kr

3. Overtakelse Strand II, byggetrinn II, med 1,025 mill kr


De fire rammeområdene som utgjør kommunens tjenesteområder er kommunedirektør, oppvekst, helse og omsorg og plan og utvikling.