Starter ikke på fortau i Sigerfjord i år

Arbeidet med å få bygget gang- og sykkelvei i Sigerfjord kommer ikke i gang i år. Én årsak til dette er en feil fra kommunens side.

Sigerfjord har noe gang- og sykkelvei fra før. På dette stedet, like nordvest for Sigerfjord barnehage, tar den i dag slutt.                    Foto: Arkivfoto

Pluss

Det sa Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan og utvikling, under en orientering til formannskapet torsdag.