Tar koronagrep foran skreisesongen

Øksnes kommune ønsker å få på plass en spesialtilpasset teststasjon for koronatesting i forkant av kommende vinterfiske etter skrei.

Torskefiske.  Foto: Cornelius Poppe/ NTB

Pluss

Månedene går raskt og snart er det igjen duket for det mange omtaler som vinterens store hendelse, skreifisket. Øksnes kommune er en av landets største fiskerikommuner og den største hvitfiskkommunen i regionen.