Hva skal han gjøre med aksjer med verdi 7,8 millioner?

Dette spørsmålet må formannskapet i Øksnes ta stilling til når de møtes til uken.

Administrasjonssjef i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Vesterålskraft AS har overført til eierkommunene Sortland, Bø og Øksnes kommuner 322 864 aksjer i Fjordkraft Holding ASA til en kurs av kr 80,50 pr aksje (sluttkurs 11.08.2020) med følgende fordeling: