Dette er aksjonærene i Visit Vesterålen

I alt er 1,275 millioner kroner spyttet inn som aksjekapital i Visit Vesterålen AS.

Visit Vesterålen arrangerer workshop for reiselivsbedriftene 2. februar.   Foto: Visit Vesterålen

Pluss

Mandag møtes arbeidsutvalget Vesterålen Regionråd til et digitalt møte. Der blir også den nye listen over aksjonærer i selskapet lagt frem.