Lanserer kunstprosjektet AIR Vesterålen

Prosjektet AIR Vesterålen skal utvikle fem ulike arenaer i regionen og skal blant annet gi et felles kunstnerisk løft for Vesterålen.

Det gamle fiskeværet Nyksund inngår som del av kunstprosjektet AIR Vesterålen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Nordland Akademi for kunst og vitenskap og Kultursamarbeidet i Vesterålen søker om prosjektstøtte fra samtlige vesterålskommuner til prosjektet AIR (stor for Artist in Residence) Vesterålen. Dette er en kunstnerresidensordning for hele Vesterålen over fire år, med inntil 15 kunstnere/gjester pr år.