Nordlaks har tatt advokat i merkestrid

Nordlaks har tatt advokat for å komme videre i «merke-striden» med Kystverket.

MYE FISK: Anlegget består av seks merder, som hver rommer ca. dobbelt så mye fisk som merdene i et ordinært oppdrettsanlegg.   Foto: Øyvind Aukrust

Pluss

Havfarmen ser ut som et skip, og er merket som et skip etter råd fra Kystverket, men farmen må kanskje likevel merkes som et oppdrettsanlegg. Det kan få konsekvenser. Det kan koste opptil syv millioner kroner å gjøre endringene.