Aksjer skal gå til basseng og skole

Øksnes kommune ønsker å avvente salget av aksjene de har fått i Fjordkraft Holding ASA til en verdi 7,8 millioner. Når de selges øremerkes de til nytt basseng og nytt skolekvartal på Myre.

Foreløpig skissetegning av Øksnes´ nye svømmehall 

Pluss

Vesterålskraft AS har overført til eierkommunene Sortland, Bø og Øksnes kommuner 322.864 aksjer i Fjordkraft Holding ASA til en kurs av kr 80,50 pr aksje (sluttkurs 11.08.2020). Totalbeløpet på 25.990.552 kroner har følgende fordeling: