Kritiserer politimetoder og frifinner mor for mishandling

Vesterålen tingrett har frifunnet ei mor som sto tiltalt for mishandling i nære relasjoner. Retten kritiserer samtidig politiets metoder under tilrettelagte avhør av barna i familien.

Dommerfullmektig Tora Ellingsen administrerte straffesaken i Vesterålen tingrett.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Påtalemakten mente at kvinnen burde dømmes til samfunnsstraff, men det var Vesterålen tingrett ikke enig i. Politiadvokat og aktor i saken, Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt, opplyser til VOL etter at dommen har falt, at påtalemakten har godtatt Vesterålen tingretts frifinnende dom.