Nektes støtte til boligprosjekt i Bø

Malnesbø Eiendom AS ønsker å bygge flere boliger på Straume og har søkt om støtte fra kommunalt næringsfond. Formannskapet har sagt nei og nå skal kommunestyre avgjøre.

Per Arne Jakobsen er daglig leder i Malnesbø Eiendom AS som ønsker å bygge flere boliger på Straume i Bø.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

Formannskapet i Bø behandlet i forrige uke søknad fra Malnesbø Eiendom AS om støtte gjennom det kommunale næringsfondet. Politikerne avslo søknaden og begrunnet dette blant annet med at søknaden ikke rangeres høyt nok ut fra tildelingskriteriene sett i forhold til andre søknader.