Øksnesordfører glad på nabokommunenes vegne

Øksnes kommune får ingen øremerkede midler til prosjekter gjennom statsbudsjettet. Samtidig er ordfører John Danielsen (Sp) glad for midler til nabokommunene og at Hålogalandsveien kan få oppstart til neste år.

Øksnes-ordfører John Danielsen (Sp)  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Pluss

Sist gang Øksnes kommune fikk øremerkede midler gjennom statsbudsjettet, var da en større havneutbygging for Myre havn var på dagsorden for flere år siden. Ordfører John Danielsen sier i en kort kommentar til dagens framlagte forslag til statsbudsjett at det er gledelig med midler til prosjekter i nabokommunene.