Mener ledelsen må se på seg selv før de sender unger i sør til Andenes:

– Folkevalgte må delta i dugnaden

Oddmund Amundsen foreslår at formannskap og kommunestyre får 0 kroner i møtegodtgjørelse, og at ordføreren kutter stilllingsprosenten.

Dugnad: Oddmund Amundsen har god erfaring med dugnad på varmtvannsbassenget, og mener derfor at det må kunne gå an for de folkevalgte å delta med dugnad for å unngå å sende skolebarn med buss fra sør-kommunen til Andenes. begge foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Amundsen har fulgt med i Andøy kommunes merforbruk på 17,5 millioner kroner og innsparingstiltak.