Statsbudsjettet 2021:

106 millioner til Hålogalandsveien

Regjeringen vil bruke 106 millioner kroner til forberedende arbeider på Hålogalandsveien.

Illustrasjonsbilde utbygging Hålogalandsveien.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke 106 millioner kroner til vegtraseen fra Langvassbukt til Tjeldsund, den såkalte Hålogalandsveien.