Oppdrett utenfor Andøy et skritt nærmere

Klagene som har kommet på det planlagte oppdrettsanlegget utenfor Svindalen sør i Andøy, har blitt avvist av fylkeskommunen. Nå er saken oversendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Det planlagte anlegget: Her tette inntil naturområdet i Svindalen er oppdrettsanlegget tenkt plassert. Nå skal klagene på konsesjonstildelingen behandles av Miljødirektoratet. Illustrasjon: Kartverket 

Pluss

Oppdrettsanlegget til Øyfisk AS, som er et datterselskap av Gunnar Klo AS i Øksnes kommune, fikk en kald skulder i Andøy kommunestyre, da man i 2019 vedtok å si nei mot kun seks stemmer, til etablering av et oppdrettsanlegg helt sørvest i Andøy.