Tiltaler vesteråling som kastet drikkeglass

En mann fra Vesterålen er i Ofoten tingrett tiltalt for uprovosert kasting av drikkeglass, mot en person som ble skadet.

Statsadvokat Erik Thronæs mener at mann med forbindelser til vesterålen står bak grov kroppskrenkelse. 

Pluss

Ifølge en tiltale fra statsadvokat Erik Thronæs skal en mann med tilknytning til Vesterålen ha brutt straffelovens lovbud mot vold mot en annen person. Statsadvokaten mener det er snakk om grov kroppskrenkelse fordi hendelsen skjedde uten foranledning. Påtalemyndigheten mener dessuten at hendelsen har karakter av overfall, og at volden er gjennomført med særlig farlig våpen.