Åpner Vesterålshallen for ungdommene hver fredag

– Jeg applauderer initiativet om natteravner på Melbu. Det er viktig og riktig at foreldre engasjerer seg, sier hadselordfører Aina Nilsen (Sp). Selv om det ikke er klart hva som skjer med fritidsklubben, startes det nå opp åpen hall på Melbu hver fredag.

Roser tiltak: Hadselordfører Aina Nilsen er glad for at natteravner etableres, og at foreldrene engasjerer seg i ungdommens oppvekstvilkår. - Vi har god dialog med skole, FAU og oppvekstsjef, og dette løser vi i lag, sier hun.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Nilsen viser til flere forslag fra fjoråret som gikk direkte på oppvekstsvilkårene til barn og ungdom i kommunen. Samtidig legger hun ikke skjul på at det neste år vil bli tøft, og at det økonomiske handlingsrommet kan gjøre det vanskelig å starte opp mye nytt. Derfor ønsker hun først at dagens eksisterende fritidstilbud skal belyses, for å se hva som finnes i kommunen.