Frivilligsentralen fikk 200.000 kroner til eldretiltak:

Skal forebygge ensomhet

Frivilligsentralen kan juble over 200.000 kroner til tiltak for å forebygge ensomhet ved sosiale tiltak.

Styreleder Elin Wiik ser for seg nye benker og overbygg utenfor Frivilligsentralen på Rabben. Avbildet sammen ansatt Aud Holte og fungerende leder Bjørg Michaelsen.   Foto: foto: mette-helene berger amundsen

Pluss

248.000 kroner av eldretiltaksmidler, som følge av regjeringspartienes og FrPs forlik rundt revidert nasjonalbudsjett for 2020, går til Andøy.