2019 ble superår for Havsula, men usikkerheten råder

– Er vi fremdeles her til sommeren 2021, ja, da klarer jeg alt i verden, sier Viviann Aas på Havsula på Melbu. Fjorårets regnskap viser over en dobling av salgsinntektene, og minus ble til pluss. Men så kom koronaen...

Koronausikkerhet: Daglig leder og innehaver av Havsula på Melbu, Vivian Aas, hadde et godt år i fjor. - Men vi har ikke noen "sommerpott" å gnage på gjennom vinteren, sier hun om skjebneåret 2020.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Årsregnskapet for 2019 viser at det absolutt var ønsket med et nytt serveringssted på Melbu. Selskapet Røa AS, som drives av Aas, har ansvaret for både Havsula og catering-drift. Sistnevnte geskjeft dro ifølge Aas med seg litt underskudd fra 2018 til fjoråret, som hun og de ansatte klarte å snu til pluss.