Friske midler til Nyksundveien

En frivillig «bompengeordning» har så langt i år innbrakt 45.000 kroner til vedlikehold av Nyksundveien.

Kattflåget langs Nyksundveien.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Siden 2018 har folk som ferdes langs Nyksundveien blitt oppfordret til å gi penger til nødvendig vedlikehold av veien via Vipps. Busser oppfordres til å betale 200 kroner mens private bilister oppfordres til å vippse minimum 25 kroner per tur.