Høyspent graves ned: – Sikrere forsyning og økt kapasitet

Vesterålskraft Nett er i gang med arbeidet med å legge høyspent jordkabel fra Ramnflauget og videre nordover. – Dette er noe vi gjør for å få ei sterkere og sikrere forsyning, sier prosjektleder Trond Løkke.

Eivind (t.v.) og Håkon Stavøy i Staven Grus har allerede holdt på i en drøy uke med å legge høyspentkabler i jorden. Totalt skal de holde på i rundt tre uker og er nå cirka halvveis.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Nedkablingen av høyspentlinja fra Reno-Vest i Ramnflauget og nordover startet nylig. Det er entreprenørfirmaet Staven grus som utfører gravearbeidene. I forkant av prosjektet ble det foretatt arkeologiske undersøkelser uten at det ble funnet noe som vil forsinke arbeidet.