Reno-Vest-søknad nærmere avgjørelse

Tidligere i høst søkte Reno-Vest IKS om tillatelse til å ta imot blant annet enda flere bilvrak. Denne søknaden vil Fylkesmannen i Nordland ha ut på høring.

Reno-Vest IKS har siden oppstart av bilvraklevering i 2018 hatt veldig stor pågang.   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Det fremkommer i et brev fra Fylkesmannen til Sortland kommune.