– Vi mener tiltalte delvis erkjente skyld allerede i avhør

En eldre mann bosatt i en vesterålskommune møtte onsdag i Vesterålen tingrett, anklaget for seksuelle overgrep mot to av sine barnebarn.

Aktor Erik Thronæs.   Foto: Kjell Magne Angelsen.

Pluss

Mannen svarte benektende hver gang da han av dommer Hans Edvard Roll ble konfrontert med de fire konkrete tiltalepunktene. Ifølge påtalemaktens tiltalebeslutning gjennomførte anklagede en rekke overgrep i løpet av en ni årsperiode fra slutten av åttitallet, mot et barnebarn. Overgrepene startet da barnet var fire år gammelt.