Omsetningssvikten fortsetter

På to år har inntektene for fiskemottaket Myremar AS i Myre havn falt med 20 millioner kroner. Likevel berget selskapet pluss på bunnlinja i fjor.

MyreMar AS i Myre havn. 

Pluss

I 2017 hadde Myremar driftsinntekter på nesten 50 millioner kroner, en sum som falt til 44,5 millioner i 2018. Nå viser regnskap for fjoråret at omsetningen fortsetter i negativ retning. I 2019 hadde selskapet driftsinntekter på 29,2 millioner, altså en nedgang på to år på ca. 20 millioner kroner i inntekter.