Støtter driftstilskudd til Kunstnerhuset, men er bekymret for høye styrehonorarer

Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland å gi kunstnerhuset AS et ekstra tilskudd på 100.000 kroner

  Foto: Arkiv.

Pluss

Intensjonen med tilskuddet var å gi selskapet bedre likviditet. Selv om samtlige av kommunestyret støttet tilskuddet, var det ikke alle som var like begeistret for absolutt alle aspekter knyttet til Kunstnerhuset.