Konkursåpning innen ventilasjon

Pluss

Vesterålen tingrett har åpnet konkurs i boet til Ventilasjon og Montasje AS. Det kommer fram i ei melding fra Brønnøysundregistrene. Krav i boet meldes bostyrer, Adv. Kjartan Kjærvik på Melbu, står det i meldinga. Første skiftesamling blir holdt 11. november i Vesterålen tingrett. Selskapet ble registrert i 2014. Formålet var å drive installasjon av ventilasjonsanlegg i boliger og forretningsbygg, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.