Krever over 100.000 for usaklig oppsigelse

En tidligere ansatt krever over 100.000 kroner i erstatning for usaklig oppsigelse av arbeidsforholdet. Det er ikke arbeidsgiver enig i.

Advokat Hanne Elise Skare krever på vegne av sin klient over 100.000 kroner i erstatning.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Ifølge sluttinnlegget som advokat Hanne Elise Skare har levert tingretten før hovedforhandlingen, er det satt fram fire krav som retten skal ta stilling til. Bedriftens advokat, Anette Brinchmann Pollen hos Hovedorganisasjonen Virke, sier i sitt sluttinnlegg til retten at selskapet må frifinnes.