Trenger 72 flere årsverk innenfor helse- og omsorg innen 2026

Hadsel kommune kan ha behov for inntil 72 årsverk innenfor helse- og omsorgssektoren de neste seks årene. - Vi snakker om en brutto utgiftsøkning i området 50 millioner kroner, sier økonomisjef Tommy Løveng.

Trenger flere omsorgsansatte: - Det bør være mulig å iverksette flere stimuleringstiltak, som bedre lønn, men også gode arbeidsforhold og trivsel på arbeidsplassen, sier Jan Steffensen (MOS) om det kommende behovet for ansatte i omsorgssektoren.  Foto: Arkiv/Per E. Knudsen

Pluss

«Vi kan forvente et økende behov i helse- og omsorgssektoren innen 2026 på 72 årsverk».