Dømt til tre år og ni måneders fengsel

I den såkalte veranda-saken på Sortland er en mann dømt til tre år og ni måneders fengsel.

To år etter at Stig Anders Johansen ble funnet død, foreligger det nå en dom fra Vesterålen tingrett.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Fra dommen kommer et fradrag på 230 dager i varetekt. Mannen må i tillegg betale 10.000 kroner i saksomkostninger og til sammen om lag 400.000 kroner i ulik oppreisning og erstatning ulike etterlatte.