Sykefraværet i Hadsel: 

Henviste til «avlyst» møte 

Da personalsjefen i Hadsel kommune skulle informere om sykefraværet, henviste hun til et møte i arbeidsmiljøutvalget samme dag. Et møte som ifølge kommunens hjemmesider var avlyst.

Ettersendte dokumenter: Personalsjef i Hadsel kommune, Lill-Rita Carstensen kunne ettersende dokumentene om sykefraværet i kommunen - som hun orienterte om i møtet som ifølge møtekalenderen var avlyst.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Sakspapirene som viser utviklingen i sykefraværet for Hadsel kommune var heller ikke lagt ut i sakslisten for Partssammensatt Utvalg.