Millioner til forskningsprosjekt

Vesterålen Marine Olje (VMO) skal forske på hvordan fiskelever kan brukes til humant konsum.

Daglig leder i Vesterålen Marine Olje, Stian Frivåg. 

Pluss

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond gir 2,5 millioner kroner til VMO for å finne ut hvordan fiskelever kan sorteres ut fra resten av restråstoffene fra fisk og benyttes til humant konsum, skriver Øksnesavisa.

Selskapet har nettopp startet opp prosjektet, sier daglig leder Stian Frivåg til avisa.

- Vi har flere dyktige aktører med oss og sammen håper vi å finne en løsning på hvordan vi kan sortere ut levra fra ensilasjen om bord i båtene, uten at det kreves investeringer eller økte lønnskostnader. Klarer vi det, vil vi se nærmere på hvordan vi kan lagre levra om bord på båten over tid uten at den blir dårlig, sier Frivåg til avisa.

Det er i dag ingen havgående fartøy som ensilerer lever til humant konsum. Noen trålere har i løpet av de siste årene investert i anlegg for ensilering av råstoff, men da av lav verdi som ikke er egnet for humant konsum, påpeker Øksnesavisa.

- Med den ordningen som er i dag blir levra dårlig før den kommer i land. Enten fordi den ikke er sortert ut, eller fordi den har blitt fryst ned. Når levra fryses kan den ikke lengre brukes til å lage tran, og da har den ingen nytte for oss, sier Frivåg ifølge avisa.

Prosjektet begynner på land allerede i november. Om VMO lykkes med det, vil neste steg være å gjøre de samme testene om bord på trålerne til samarbeidspartner Lerøy Havfisk AS.