Sluttstrek for «fiskehjellsaken på Klo»

Klo Grenderåd klaget på vedtak om reguleringsplan for selskapet S. Hanssens fiskehjeller på Klo. Kommunestyret avviste klagen og sendte saken til fylkesmannen på nytt. Nå er en endelig avgjørelse tatt.

Deler av fiskehjell-anlegget til S. Hanssen AS på Klo.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Øksnes kommune har vedtatt reguleringsendring for selskapet S. Hanssens fiskehjeller på Klo, der de henger fisk for Myre Fiskemottak.