Tiltalte hadde lugubre planter

Med ett års mellomrom ble mannen tatt med til sammen syv cannabisplanter på samme adresse.
Pluss

Saken vil i slutten av november gå som en tilståelsessak i Vesterålen tingrett, med dommerfullmektig Tora Ellingsen som enedommer.