Vil bygge boliger med strandlinje

Bernhard Wedding AS ønsker å omregulere samtlige fritidsboliger langs strandlinjen på Børøya som huser Stokmarknes kystlandsby, til helårsboliger, og med tid og stund bygge nye boliger med strandtilknytning.

Vil bygge flere: Omreguleringen av området på Børøya som huser Stokmarknes kystlandsby er i gang, og går det rette veien ligger det an til flere helårsboliger med strandlinje, i tillegg til campingplass og leke/uteområde.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Ifølge oppstartsvarslet er det markedssituasjonen som har gjort at eierne av området har revurdert mulighetene for utnyttelsen av område. De ønsker nå å justere planen for å etablere boliger i deler av området.