Utbygging ved Kjærlighetshaugen: – Barn og unge skal ivaretas

Er boligutbygging ved Kjærlighetshaugen på Myre ønskelig før ny adkomstvei etablert? Dersom kommunen ønsker det, er det mange hensyn overfor barn og unge Øksnes kommune må ta.

Kjærlighetshaugen  Foto: Kystverket

Pluss

Utbygger Atle Hansen ønsker å bygge syv boenheter ved Kjærlighetshaugen på Myre. Kommunestyret i Øksnes vedtok at det måtte etableres ny adkomst til området før utbyggingen kunne starte. Kommunestyret skal nå vurdere om det er ønskelig å etablere boligene, herunder at utbyggingen kan starte, før ny adkomst er etablert, har politikerne vedtatt i etterkant.