Politiet gikk på en smell i tingretten

Politiet ville ha fire års fengsel for familiemannen. Det endte med en bot på 10.000 kroner. Vesterålen tingrett kritiserer politiet for å ha stilt svært ledende spørsmål i tilrettelagte avhør med mindreårige.

Aktor og politiadvokat Karoline Trones Faye ba om fire års fengsel. Vesterålen tingrett dømte familiemannen til å betale en bot på 10.000 kroner. Det er ikke kjent om politiadvokaten vil anke saken videre til Hålogaland lagmannsrett.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Statsadvokaten i Nordland tok i vår ut tiltale mot en mann fra Vesterålen, der han ble beskyldt for en lang rekke forhold han skulle ha utsatt sin egen familie for. Den 20. oktober forelå tingrettens dom, som frifinner mannen for alt – bortsett fra to forhold og som han nå er dømt til å betale en bot på 10.000 kroner for. Det er ikke kjent om politiet kommer til å anke dommen fra Vesterålen tingrett videre til lagmannsretten.