29 prosent av fisken i Nordland levert i Vesterålen

Så langt i år er det landet 247.956 tonn fisk av alle slag i hele Nordland. Av dette er nesten 72.000 tonn levert i Vesterålen. Det utgjør hele 29 prosent av totalen for fylket.

Illustrasjonsbilde fiskerinæring.  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Pluss

VOL har ved flere anledninger fastslått at fiskeri- og havbruksnæringen er meget viktig for Vesterålen. Når vi ser bort ifra laks og oppdrettsnæringen, ser vi likevel at Vesterålen er en gigant i norsk fiskerinæring.