Vil ha tur-lavvo i Melbu-marka

Hoppensprett på Melbu har søkt Hadsel kommune om tillatelse til å oppføre en tur-lavvo i Melbu-marka, for ungene i barnehagen.

  Foto: Illustrasjon fra søknad.

Pluss

Etter å ha fått tillatelse fra utmarksstyret på Melbu, har daglig leder Marte Steffensen i Hoppensprett søkt kommunen om dispensasjon fra arealformålet i kommunens arealplan for utmarka. I beskrivelsen opplyser barnehagen at de ønsker seg en tur-lavvo til bruk i barnehagetida.