4.000 vesterålinger over 80 år i 2050: Er vi rustet?

I dag er det 1.679 personer over 80 år i Vesterålen. I 2050 har tallet steget til nesten 4.000, en økning på 137 prosent. Er kommunene forberedt på «eldrebølgen» som vil skylle inn over Vesterålen?

Illustrasjonsbilde eldrende befolkning.  Foto: Gorm Kallestad NTB

Pluss

Vi er generelt en aldrende befolkning, både nasjonalt og i Vesterålen. Tendensen blir bare forsterket i årene framover, viser Statistisk Sentralbyrås framskriving av befolkningstall.