Flere innrømmer skyld når de møter sin dommer

Vesterålen tingrett hadde en kraftig økning i såkalte enedommersaker i første halvår 2020. Det skyldes ikke koronaen spesielt, men at flere kriminelle passerer rettsapparatet gjennom tilståelse.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

Pluss

Tall som sorenskriver Hans Edvard Roll i Vesterålen tingrett har gitt innsyn i, viser at det for første halvår 2020 ble gjennomført 86 såkalte enedommersaker, mot 65 saker i samme periode for 2019. Det er en økning på 22 enedommersaker fra 2019 til 2020, og tilsvarer en økning på 33 prosent.