Fylkestinget krever FOT-ruter på Skagen

Høyre, Venstre og FrP fikk med seg hele fylkestinget på å be samferdselsdepartementet avklare rammene for drift av FOT ruter i Nordland.

Krever FOT-ruter: Gruppelederne Beate Bø Nilsen (H), Arne Ivar Mikalsen (V) og Dagfinn Olsen (Frp) fikk med seg resten av fylkestinget på krav til samferdselsdepartementet for å se på inkludering av Stokmarknes Lufthavn Skagen på FOT-rutene.  Foto: Innsendt

Pluss

- Stokmarknes Lufthavn har vært ute av FOT-rute ordninga siden 2008. Dette har resultert i et dyrere og dårligere flytilbud for Vesterålen. Det er urimelig at innbyggere og næringsliv skal betale langt høyere pris enn andre, for en tjeneste som er et helt nødvendig samferdselstilbud, sier partiene i pressemeldingen.