– Jeg vil at det skal være attraktivt å drive gården den dagen jeg blir pensjonist

Eirik Solvoll (51) har klokkertro på en fremtid som melkeprodusent på familiegården i Bjørnskinn også etter at han blir pensjonist. Derfor «flesker» han til med utbygging for fem millioner kroner.

satser: Melkeprodusent Eirik Solvoll «pynter brura til kvelden» for å gjøre gården mer attraktiv når han etterhvert skal selge den. Det innebærer å utvide driftsbygningen for fem millioner kroner. Det vil gi mer plass og bedre dyrevelferd i fjøset. alle foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Det er 14 år siden Solvoll bygde ny driftsbygning med lausdrift for kuene sine, et par år etterpå investerte han i robotmelker.